Mé oblíbené citáty

 

„Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“ Coelho

                                                                                                  

„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. Čapek

                                                                                                                       

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic.  Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

                                                                                                                                                                                                      

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ Seneca

                                                                                    

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“ Twain

                                                                                                                                  

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ Seneca

                                                                                                                        

„Má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota." K. Čapek

                                                                                                                             

„Většina lidí nikdy neběží na první dech dostatečně daleko, aby zjistili, že mají dech druhý. Udělejte pro své sny všechno, co můžete, a budete překvapeni, kolik v sobě máte energie." James

                     

„Úspěšný člověk ráno vstane a večer jde spát, přičemž mezi tím dělá to, co ho baví.“ Larry Page

                                                                                                               

„Pokud chceš vybudovat velký podnik. Vybuduj nejdřív sebe!“ Baťa

                                                                                         

„Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“ Hill

                                                                                                                              

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ Ford

                                                                                                                                                                                                        

„Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“ Robbins

                                                                                        

„V podnikání není poražen nikdo, dokud se sám nevzdá.“ Joseph

                                                                              

„Kdo se vzdal, nedošel do cíle. Kdo došel do cíle, nevzdal se.“ Gerry

                                                                                       

„Nemůžeš-li létat, běž, nemůžeš-li běžet, jdi, nemůžeš-li ani jít, plaz se. Ale ať už děláš cokoli, musíš se neustále pohybovat kupředu.“ Luther King

                                                                                                                                                                                               

„Pokaždé, když si myslím, že nemůžu, můžu ještě mnohokrát víc…Bez vůle ani sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůžete všechno.“ Balzac

                                                                                                                                                                                                       

„Budete-li se tvrdě věnovat své práci, vyděláte si na živobytí, ale jestliže budete pracovat tvrdě na sobě, vyděláte si celé jmění.“ Jim Rohn

                                                                                                                                                                                       

„Když věci vypadají nejčerněji, je ti štěstí nablízku, nabádajíc tě, aby ses pevně držel, zachoval klid a dobré srdce. Věz, že se vždycky něco přihodí, co rozuzlí celou situaci. Vždy je ze všeho nějaké východisko a statečné srdce je najde!“ Seton

                                                                                                                                                                                                                                            

„Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.“ Fischer

                                                                                                       

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ Goethe

                                                      

„Šťastný je ten, kdo sní své sny, a je připraven zaplatit cenu, aby je realizoval.“ Suenes

                                                                                                              

„Váš svět se stane tím, čím se rozhodnete, aby byl. Je dokonalým odrazem vašeho postoje, který zrcadlí vaši osobnost. Může vzlétnout k úžasným výškám úspěchu nebo můžete manifestovat průměrný neslavný život.“ Lee Valentine

                                                                                                                                                                                                                            

„Každý den je začátkem života.“ Rilke

                                         

„Hladinu vašeho úspěchu neurčuje nic z toho, co se vám kdy v minulosti stalo. Určují je vaše současná rozhodnutí a každé další rozhodnutí v budoucnu.“ Lee Valentine

                                                                                                                                                                                                                          

„Nesmíte být unavení. Zajímejte se o něco! Vložte do toho všechno! Jděte za tím bez zábran! Unikněte před sebou samými! Buďte někým! Dělejte něco!“ Vincent Peale

                                                                                                                                                                                                               

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Einstein

                                                               

„Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.“ Dalajláma

                                                               

„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“ Dalajláma

 

„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“ Dalajláma

                                                                                                                                       

David Cipar (2019)